Golfbanan

Vår lätt kuperade hedbana har ett mycket gott rykte i golfkretsar! Banan omsluter herrgården och du har alla faciliteter, bar och restaurang i direkt anslutning.

Under våren, sommaren och hösten är golf en naturlig del av omgivningen på Knistad.

Knistad Herrgård fick ny ägare 7 Januari 2014, sedan dess har det storsatsats på banan. Nya maskiner och mer arbetstimmar till banan har gjort att standarden höjts avsevärt. Många nya trevliga ytor har skapats och ett vackert kafè har nyinvigts vid tee 10:e.

Banan ligger vackert mitt i det böljande slättlandskapet och har tack vare sin cirkulära layout en mycket stor tillgänglighet. Flera utslagsplatser på varje tee gör att svårigheten kan anpassas efter behag. Banan är ursprungligen ritad av den kända bandesignern Jeremy Turner.


Vill du veta mer om vår golfbana?